Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kinna centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kinna centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kinna centrum 1226 19,2% 24,2% 18,3% 38,3% 5,4% 46,4% 53,6%   1,5%
Summa 1226 19,2% 24,2% 18,3% 38,3% 5,4% 46,4% 53,6% 1,5%

http://www.val.se