Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kinna-Näs-Vallås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kinna-Näs-Vallås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kinna-Näs-Vallås 1424 17,8% 31,8% 23,9% 26,5% 7,3% 50,1% 49,9%   1,1%
Summa 1424 17,8% 31,8% 23,9% 26,5% 7,3% 50,1% 49,9% 1,1%

http://www.val.se