Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kinna-Rydal-Kinnaström

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kinna-Rydal-Kinnaström

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kinna-Rydal-Kinnaström 1207 19,0% 34,3% 27,7% 19,1% 6,5% 49,5% 50,5%   1,1%
Summa 1207 19,0% 34,3% 27,7% 19,1% 6,5% 49,5% 50,5% 1,1%

http://www.val.se