Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kinna-Marieberg-Kinnahult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kinna-Marieberg-Kinnahult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kinna-Marieberg-Kinnahult 1249 15,4% 30,4% 25,1% 29,1% 6,7% 51,4% 48,6%   1,0%
Summa 1249 15,4% 30,4% 25,1% 29,1% 6,7% 51,4% 48,6% 1,0%

http://www.val.se