Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kinna-Aspäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kinna-Aspäng

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kinna-Aspäng 1298 21,5% 24,5% 17,8% 36,2% 4,2% 47,1% 52,9%   1,2%
Summa 1298 21,5% 24,5% 17,8% 36,2% 4,2% 47,1% 52,9% 1,2%

http://www.val.se