Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skene-Hedbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skene-Hedbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skene-Hedbo 1319 14,7% 28,2% 25,7% 31,4% 5,7% 49,7% 50,3%   1,9%
Summa 1319 14,7% 28,2% 25,7% 31,4% 5,7% 49,7% 50,3% 1,9%

http://www.val.se