Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örby-Krok-Brättingstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örby-Krok-Brättingstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örby-Krok-Brättingstorp 1273 14,4% 29,4% 27,3% 28,9% 4,7% 50,7% 49,3%   1,3%
Summa 1273 14,4% 29,4% 27,3% 28,9% 4,7% 50,7% 49,3% 1,3%

http://www.val.se