Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ubbhult-Sätila

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ubbhult-Sätila

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ubbhult-Sätila 1155 14,0% 31,2% 28,7% 26,1% 4,1% 52,4% 47,6%   0,7%
Summa 1155 14,0% 31,2% 28,7% 26,1% 4,1% 52,4% 47,6% 0,7%

http://www.val.se