Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sätila

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sätila

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sätila 1850 13,5% 31,0% 26,3% 29,1% 5,1% 49,8% 50,2%   1,0%
Summa 1850 13,5% 31,0% 26,3% 29,1% 5,1% 49,8% 50,2% 1,0%

http://www.val.se