Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hyssna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hyssna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hyssna 1350 14,4% 29,6% 30,1% 25,9% 4,7% 51,9% 48,1%   1,2%
Summa 1350 14,4% 29,6% 30,1% 25,9% 4,7% 51,9% 48,1% 1,2%

http://www.val.se