Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fritsla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fritsla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fritsla 1061 20,5% 28,5% 24,5% 26,5% 7,2% 48,9% 51,1%   1,0%
Summa 1061 20,5% 28,5% 24,5% 26,5% 7,2% 48,9% 51,1% 1,0%

http://www.val.se