Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skephult-Fritsla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skephult-Fritsla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skephult-Fritsla 1012 14,7% 30,6% 24,4% 30,2% 4,4% 50,0% 50,0%   1,1%
Summa 1012 14,7% 30,6% 24,4% 30,2% 4,4% 50,0% 50,0% 1,1%

http://www.val.se