Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Berghem-Hajom

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Berghem-Hajom

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem-Hajom 1222 13,7% 28,3% 28,8% 29,2% 5,5% 51,5% 48,5%   1,1%
Summa 1222 13,7% 28,3% 28,8% 29,2% 5,5% 51,5% 48,5% 1,1%

http://www.val.se