Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fotskäl-Tostared-Björketorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fotskäl-Tostared-Björketorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fotskäl-Tostared-Björketorp 1587 16,8% 26,3% 29,0% 27,9% 5,4% 52,9% 47,1%   1,4%
Summa 1587 16,8% 26,3% 29,0% 27,9% 5,4% 52,9% 47,1% 1,4%

http://www.val.se