Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Horred-Öxnevalla-Istorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Horred-Öxnevalla-Istorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Horred-Öxnevalla-Istorp 1955 16,2% 27,0% 24,7% 32,2% 5,0% 51,0% 49,0%   1,0%
Summa 1955 16,2% 27,0% 24,7% 32,2% 5,0% 51,0% 49,0% 1,0%

http://www.val.se