Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Svansjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Svansjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svansjö 1735 14,9% 25,2% 26,8% 33,1% 5,2% 51,1% 48,9%   0,9%
Summa 1735 14,9% 25,2% 26,8% 33,1% 5,2% 51,1% 48,9% 0,9%

http://www.val.se