Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Gröna Vallen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Gröna Vallen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Gröna Vallen 1316 19,8% 43,2% 24,7% 12,2% 3,8% 46,7% 53,3%   2,6%
Summa 1316 19,8% 43,2% 24,7% 12,2% 3,8% 46,7% 53,3% 2,6%

http://www.val.se