Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Klippan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Klippan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Klippan 1161 17,1% 39,8% 26,3% 16,9% 3,4% 46,8% 53,2%   3,8%
Summa 1161 17,1% 39,8% 26,3% 16,9% 3,4% 46,8% 53,2% 3,8%

http://www.val.se