Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Kungsladugård, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Kungsladugård, Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Kungsladugård, Västra 1237 28,9% 38,9% 21,5% 10,8% 3,9% 43,3% 56,7%   2,7%
Summa 1237 28,9% 38,9% 21,5% 10,8% 3,9% 43,3% 56,7% 2,7%

http://www.val.se