Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Kungsladugård, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Kungsladugård, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Kungsladugård, Östra 1130 22,1% 47,7% 19,3% 10,9% 3,3% 48,5% 51,5%   3,4%
Summa 1130 22,1% 47,7% 19,3% 10,9% 3,3% 48,5% 51,5% 3,4%

http://www.val.se