Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Mariaplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Mariaplan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Mariaplan 1064 19,0% 47,8% 24,9% 8,3% 3,9% 46,9% 53,1%   2,4%
Summa 1064 19,0% 47,8% 24,9% 8,3% 3,9% 46,9% 53,1% 2,4%

http://www.val.se