Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Skytteskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Skytteskogen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Skytteskogen 1389 17,9% 26,9% 25,8% 29,4% 5,7% 48,6% 51,4%   4,6%
Summa 1389 17,9% 26,9% 25,8% 29,4% 5,7% 48,6% 51,4% 4,6%

http://www.val.se