Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Svalebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Svalebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Svalebo 1149 22,1% 31,9% 22,0% 24,0% 5,0% 47,5% 52,5%   3,7%
Summa 1149 22,1% 31,9% 22,0% 24,0% 5,0% 47,5% 52,5% 3,7%

http://www.val.se