Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Sandarne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Sandarne

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Sandarne 1212 29,1% 42,9% 18,1% 9,9% 3,6% 47,8% 52,2%   2,8%
Summa 1212 29,1% 42,9% 18,1% 9,9% 3,6% 47,8% 52,2% 2,8%

http://www.val.se