Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Silverkällan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Silverkällan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Silverkällan 1078 20,5% 43,5% 25,5% 10,5% 3,2% 47,1% 52,9%   2,3%
Summa 1078 20,5% 43,5% 25,5% 10,5% 3,2% 47,1% 52,9% 2,3%

http://www.val.se