Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Chapmans Torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Chapmans Torg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Chapmans Torg 1038 19,7% 32,8% 19,9% 27,6% 3,4% 49,4% 50,6%   3,9%
Summa 1038 19,7% 32,8% 19,9% 27,6% 3,4% 49,4% 50,6% 3,9%

http://www.val.se