Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Godhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Godhem

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Godhem 1199 18,4% 45,0% 22,0% 14,6% 2,8% 47,2% 52,8%   2,9%
Summa 1199 18,4% 45,0% 22,0% 14,6% 2,8% 47,2% 52,8% 2,9%

http://www.val.se