Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Gråberget, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Gråberget, Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Gråberget, Västra 923 21,7% 42,8% 17,1% 18,4% 1,4% 49,6% 50,4%   2,8%
Summa 923 21,7% 42,8% 17,1% 18,4% 1,4% 49,6% 50,4% 2,8%

http://www.val.se