Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Gråberget, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Gråberget, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Gråberget, Östra 1174 15,4% 32,8% 18,8% 33,0% 1,4% 48,5% 51,5%   7,6%
Summa 1174 15,4% 32,8% 18,8% 33,0% 1,4% 48,5% 51,5% 7,6%

http://www.val.se