Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Hängmattan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Hängmattan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Hängmattan 1110 14,9% 40,6% 26,8% 17,7% 3,8% 45,8% 54,2%   3,3%
Summa 1110 14,9% 40,6% 26,8% 17,7% 3,8% 45,8% 54,2% 3,3%

http://www.val.se