Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Majorna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Majorna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Majorna 1131 20,7% 32,7% 20,6% 26,0% 2,3% 45,4% 54,6%   2,6%
Summa 1131 20,7% 32,7% 20,6% 26,0% 2,3% 45,4% 54,6% 2,6%

http://www.val.se