Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Marieberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Marieberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Marieberg 1090 16,7% 44,6% 27,0% 11,7% 2,6% 46,0% 54,0%   3,9%
Summa 1090 16,7% 44,6% 27,0% 11,7% 2,6% 46,0% 54,0% 3,9%

http://www.val.se