Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Slottsskogsgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Slottsskogsgatan m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Slottsskogsgatan m fl 1001 19,8% 36,7% 21,5% 22,1% 2,3% 46,5% 53,5%   3,4%
Summa 1001 19,8% 36,7% 21,5% 22,1% 2,3% 46,5% 53,5% 3,4%

http://www.val.se