Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Djurgårdsgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Djurgårdsgatan m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Djurgårdsgatan m fl 1142 17,4% 50,3% 20,9% 11,4% 3,6% 44,9% 55,1%   3,5%
Summa 1142 17,4% 50,3% 20,9% 11,4% 3,6% 44,9% 55,1% 3,5%

http://www.val.se