Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Gatenhielmska

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Gatenhielmska

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Gatenhielmska 1311 20,9% 43,2% 19,4% 16,5% 4,0% 48,9% 51,1%   7,1%
Summa 1311 20,9% 43,2% 19,4% 16,5% 4,0% 48,9% 51,1% 7,1%

http://www.val.se