Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Klareborgsgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Klareborgsgatan m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Klareborgsgatan m fl 1103 21,0% 47,1% 19,2% 12,6% 3,5% 46,4% 53,6%   3,1%
Summa 1103 21,0% 47,1% 19,2% 12,6% 3,5% 46,4% 53,6% 3,1%

http://www.val.se