Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Söderlingska ängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Söderlingska ängen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Söderlingska ängen 1192 22,2% 44,6% 22,7% 10,4% 4,2% 46,1% 53,9%   3,7%
Summa 1192 22,2% 44,6% 22,7% 10,4% 4,2% 46,1% 53,9% 3,7%

http://www.val.se