Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Masthugget, Nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Masthugget, Nedre

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Masthugget, Nedre 1000 20,0% 29,7% 24,5% 25,8% 3,9% 50,7% 49,3%   3,4%
Summa 1000 20,0% 29,7% 24,5% 25,8% 3,9% 50,7% 49,3% 3,4%

http://www.val.se