Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Masthugget, Övre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Masthugget, Övre

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Masthugget, Övre 1307 23,9% 41,4% 19,8% 14,8% 3,4% 45,9% 54,1%   2,5%
Summa 1307 23,9% 41,4% 19,8% 14,8% 3,4% 45,9% 54,1% 2,5%

http://www.val.se