Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Masthuggstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Masthuggstorget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Masthuggstorget 1238 19,6% 40,0% 21,7% 18,7% 2,0% 52,3% 47,7%   4,1%
Summa 1238 19,6% 40,0% 21,7% 18,7% 2,0% 52,3% 47,7% 4,1%

http://www.val.se