Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Oscar Fredrik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Oscar Fredrik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Oscar Fredrik 1097 25,0% 35,0% 20,9% 19,1% 3,6% 49,5% 50,5%   4,7%
Summa 1097 25,0% 35,0% 20,9% 19,1% 3,6% 49,5% 50,5% 4,7%

http://www.val.se