Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Sjömansgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Sjömansgatan m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Sjömansgatan m fl 1121 19,4% 37,4% 24,6% 18,6% 2,4% 46,1% 53,9%   4,5%
Summa 1121 19,4% 37,4% 24,6% 18,6% 2,4% 46,1% 53,9% 4,5%

http://www.val.se