Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Vegastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Vegastaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Vegastaden 1276 21,6% 37,7% 22,9% 17,9% 3,8% 47,0% 53,0%   3,4%
Summa 1276 21,6% 37,7% 22,9% 17,9% 3,8% 47,0% 53,0% 3,4%

http://www.val.se