Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Änggården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Änggården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Änggården 1189 19,9% 23,6% 23,6% 32,8% 7,1% 47,2% 52,8%   4,3%
Summa 1189 19,9% 23,6% 23,6% 32,8% 7,1% 47,2% 52,8% 4,3%

http://www.val.se