Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Haga Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Haga Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Haga Västra 1323 12,8% 34,5% 31,9% 20,8% 3,0% 47,2% 52,8%   8,1%
Summa 1323 12,8% 34,5% 31,9% 20,8% 3,0% 47,2% 52,8% 8,1%

http://www.val.se