Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Haga Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Haga Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Haga Östra 941 17,4% 37,6% 28,6% 16,4% 4,1% 43,7% 56,3%   3,6%
Summa 941 17,4% 37,6% 28,6% 16,4% 4,1% 43,7% 56,3% 3,6%

http://www.val.se