Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Skansberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Skansberget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Skansberget 1082 13,4% 33,0% 30,2% 23,4% 5,1% 47,0% 53,0%   3,6%
Summa 1082 13,4% 33,0% 30,2% 23,4% 5,1% 47,0% 53,0% 3,6%

http://www.val.se