Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Annedal, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Annedal, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Annedal, Norra 1244 21,6% 35,0% 17,8% 25,6% 2,4% 45,5% 54,5%   4,2%
Summa 1244 21,6% 35,0% 17,8% 25,6% 2,4% 45,5% 54,5% 4,2%

http://www.val.se