Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Annedal, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Annedal, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Annedal, Södra 1156 24,0% 34,1% 19,6% 22,3% 4,1% 44,8% 55,2%   4,2%
Summa 1156 24,0% 34,1% 19,6% 22,3% 4,1% 44,8% 55,2% 4,2%

http://www.val.se