Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Majorna-Linné, Nilssonsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Majorna-Linné, Nilssonsberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Nilssonsberg 1371 18,5% 33,8% 19,0% 28,7% 3,5% 46,9% 53,1%   4,4%
Summa 1371 18,5% 33,8% 19,0% 28,7% 3,5% 46,9% 53,1% 4,4%

http://www.val.se